Vitamix (2018)

Native Article
About
Syftet med nativeartikeln var att skapa relevant innehåll till Hockeymagasinets plattform om Vitamix unika blender och dess möjligheter. Artikeln handlade om olika tips på recept som går att göra med blendern och som inriktar sig mot träning. Artikeln
blev av högsta nyhetsvärde och nådde en stor publik med högt engagemang. Läs mer här!

Published 09 oct 2018
Click the button on products to create an inquiry