Partnership

Partnership

Contact sales
Bli en del av Hockeymagasinet.com med över 120 000 besökare varje månad och kom närmare målgruppen på ett unikt sätt som en av våra huvudpartners. Partnerupplägget skräddarsys alltid i samråd med kund och inkluderar vanligtvis flera av nedanstående produkter:

- Exklusiv display-annonsering
- Nativeserie om 3-5 artiklar
- Publicering via vårt närtverk av influencers
- Publiciering i våra sociala medier
- Native contest
Partnership

-

Contact sales
Partnership (Contact sales)
General information
  • Price
    Contact sales
  • Tidsperiod
    12-24 månader
Partnership

-

Contact sales
Partnership (Contact sales)
Click the button on products to create an inquiry